Néhány szó a merológiai minősítésről

A kalibráló laboratóriumok működését szabályozó MSZ EN ISO 17025:2018 szabvány a korábbiaktól eltérően több lehetőséget ad a kalibrálási bizonyítványokban találahtó metrológiai minősítésben a mérési bizonytalanságok figyelembe vételére.

Az új szabályokat az ILAC G8 dokumentum tartalmazza, amely az https://ilac.org/publications-and-resources/ilac-guidance-series/ honlapról tölthető le.

Laboratóriumunk kész az új szabályok alkalmazására. A felkészülésünk folyamatban van.

 

Az új szabályok alapján a kalibrálást megrendelő partnereink a következő lehetőségek közül választhatnak:

- Nem kérik a minősítést.
A kalibrálási bizonyítványban található mérési eredmények alapján a felhasználó maga dönt a mérőeszköz hanálhatóságáról.

- Ha létezik olyan jogszabály vagy szabvány, amely a minősítés módját előírja, akkor a megrendelő erre hivatkozva rendelheti meg a kalibrálást.

-Ha a megrendelő igényli a minősítést, de de nincs oolyan szabály, amit kötelezően alkalmazni kellene, akkor a megrednelőnek és a laboratóriumnak meg kell egyeznie a minősítés során alaklmazandó döntési szabályról.

Az alkalmazandó döntési szabályokra az ILAC G8 dokumentum tesz náhány ajánlást, amely szerint a döntés lehet bináris vagy nem bináris.

Az egyszerű bináris döntési szabály alakalmazásakor nem vesszük figyelembe a mérési bizonytalanságot. Az egyetlen feltétel az,hogy a mérési bizonytalanság nem lehet nagyobb, mint a tűréshatár.
A döntés alaklmazásakor, ha a mért érték (kalibrálás esetében a mérőeszköz hibája) kisebb, mint a a tűréshatáa, akkor "megfelel", ha nagyobb, akkor "nem felel meg". A módszer előnye az egyszerűség, de hátránya az, hogy ha a mért érték a tűréshatár közelében van, akkor a téves döntés valószínűsége az 50% közelében van.

Nem bináris dötési szabály esetén a döntésünknek 4-féle eredménye lehet:
-a. "megfelelt" - a minősítés, akkor, ha a mérési eredmény és a mérési bizonytalanság összege a tűréshatáron belül van.
-b. "feltételesen megfelelt" a minősítés akkor, ha a mérési erdmény a tűréshatáron belül van, de a mérési eredmény és a mérési bizonytalanság öszege a türéshatáron kívűl.
-c. "feltételesen nem felelt meg" a minősítés akkor, ha a mérési eredmény a tűréshatáron kívűl van,de a mérésieredmény és a mérési bizonytalanság különbsége a tűréshatáron belül.
d. "nem felelt meg" a minősítés akkor ha a mérési eredmény és a mérési bizonytalanság különbsége is a tűréshatáron kívül van.

Bináris dötési szabály védősáv (w) alkalmazásával. Ha az elfogadási határt (AL) úgy határozzuk meg, hogy annak négyzete  a mérési eredmény és a kiterjesztett bérési bizonytalanság négyzeteinek különbsége legyen, akkor a téves elfogadás valószínűsége 2% alatt van.

A fenti ajánlott döntési szabályokon kívűl más döntési szabályok alkalmazása is megengedett, de abben az esetben a megrendelőnek és a kalibráló laboratóriumnak részletesen meg kell állapodnia az alkalmazandó döntési szabályban.

 

í

MMSZ-Boksay Kft    |   1119 Budapest, Etele u. 59-61
 Az oldalt szolgáltatja: wlap.hu